1. INTRODUCERE

Furnizorul de servicii, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului marctoys.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă, acceptarea Politicii de confidențialitate și Termenilor de utilizare presupune cunoașterea conținutului acestora și modificările operate.

Clientul acceptă Termenii şi condițiile, apăsând butonul „Confirmarea Comenzii”, în ultima etapă de înregistrare a comenzii pe site.

2. DREPTURILE DE AUTOR

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia României, în general, şi LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în special.

Prin conținut se subînțelege, fără a se limita la orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Furnizorul de servicii, cu excepția cazurilor în care materialele respective aparţin unor terțe persoane.

3. DESCRIEREA PRODUSELOR

Produsele marca „MARC TOYS” sunt puse la dispoziția consumatorului întocmai după cum sunt prezentate de către producător şi sunt oferite în limita stocului disponibil.

Furnizorul garantează calitatea produselor „MARC TOYS”, conform standardelor în vigoare a României, în limita termenului de garanție.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu iar descrierea produselor sunt identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către producători şi corespund realităţii în momentul introducerii lor în baza de date. Furnizorul își rezervă dreptul de a elimina, modifica sau adăuga la descriere parametri noi fără o notificare prealabilă.

În cazul în care aveţi întrebări suplimentare privind proprietățile și caracteristicile produselor, aveți posibilitatea să concretizaţi cu Serviciul de informații la numărul de telefon 0735 064 595

4. PREȚURILE

Prețurile produselor sunt afișate pe site pentru fiecare produs în parte, sunt exprimate în Lei și includ TVA.

La recepționarea mărfii va fi eliberat bon de plată care va cuprinde suma totală a comenzii.

Condițiile de achitare și livrare sunt specificate în compartimentul „Achitarea și livrarea” pe website-ul marctoys.ro. Acceptarea Termenilor și condițiilor presupune acceptarea inclusiv a termenilor și condițiilor de achitare și livrare.

5. LITIGII ŞI DISPOZIŢII FINALE

În conformitate cu prevederile Legii privind fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice este interzisă comercializarea producției alcoolice persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani. La primirea comenzii consumatorul va prezenta un act de identitate care va atesta vârsta acestuia. În cazul în care consumatorul nu a atins vârsta de 18 ani sau refuză să prezinte un act de identitate curierul va refuza transmiterea produselor, consumatorul fiind obligat să achite prețul livrării, chiar și în cazul în care livrarea este gratuită.

Orice neînțelegere, problemă apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării produselor achiziţionate prin intermediul marctoys.ro şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document sau termenii de achitare și livrare, se va soluţiona pe cale amiabilă în conformitate cu prevederile Legii privind protecția consumatorului.

În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită şi necondiţionată a termenilor respectivi.