1. DISPOZIȚII GENERALE

În concordanță cu Protecția datelor în conformitate cu RGPD, Personal Furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Furnizorul colectează și prelucrează doar datele personale furnizate de consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, vârsta, număr de telefon, adresa, adresa poștală.

2. SCOPUL

Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a permite accesul la informatii special, pentru livrarea comenzilor sau pentru a contacta consumatorul în vederea executării livrării.

Prin prezenta informare, utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și utiliza datele cu caracter personal (nume, prenume, e-mail, nr. de telefon, adresa livrării).

Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și înregistrarea pe site-ul marctoys.ro.

Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului marctoys.ro va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Furnizor.

Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de asemenea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în scopuri statistice și de promovare ulterioară a campaniilor publicitare.

3. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În concordanță cu Protecția datelor în conformitate cu RGPD, subiectul datelor cu caracter personal, are următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare ;
  2. Dreptul de acces la date cu caracter personal;
  3. Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
  4. Dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal;
  5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  6. Dreptul la justiție.
4. SECURITATEA

Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulgate terțelor persoane.

Angajații furnizorului de servicii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale consumatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoana împuternicită a Furnizorului.

Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card, data expirării, țara de origine.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la info@marctoys.ro sau prin telefon la numărul 0735 064 595